Etnogrāfija


Tās sajūtas, kas saklausītas tautasdziesmās, ticējumos, mīklās, caur tautas gudrību un prasmēm pārvērtušās rakstu zīmēs, kuru skaidrojums ir bijis un būs risināms jautājums. Cilvēki katrā tautā ar mīlestību un pacietību liek zīmju rakstus – netieši tajos ietverot centienus savas prasmes saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm.

Dieva zīme
Parasti attēlota kā trijstūris vai kāsis ar virsotni uz augšu. Šo zīmi novietojot vertikāli plaknē, smaile norādīs uz debesīm. Apzīmē debesu jumu, vīrišķo spēku, gaismu, tiekšanos uz augšu.

Māras zīme
Māra ir materiālās pasaules dieve, sieviešu aizstāve, auglības devēja un arī zemes un pazemes valstības pārvaldniece. Nozīmīga vieta latviešu mitoloģijā ir dievībām – mātēm.

Laimas zīme
Cilvēka mūža licēja Laima folklorā tiek tēlota kā būtne, kas izvēlas katram no mums likteni, pārrauga mūža gājumu.Kā mūžam zaļās dabas un dzīvības simbols.

Saules zīme
Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Citu zīmju vidū Saule ierindojas uz viena no augstākajiem pakāpieniem. Saule ir visa redzētāja un zinātāja.

Mēness
Mēness simbolam ir visciešākā saite ar zemkopības kultu. Zemnieks zināja, ka Mēness ietekmē un veicina augšanu. Mēness ir uzskatīts arī par karavīru sargātāju.

Zvaigzne
Tai ir liela nozīme tumsas un pazemes spēku atvairīšanā. Zvaigznes visvienkāršākā forma ir krusts. Krusta zīme daudzām tautām ir gaismas un arī uguns simbols.

Ugunskrusts
Šai zīmei ir vairāki nosaukumi – svastika, ugunskrusts, Pērkona krusts vai zarukrusts. Tas simbolizē un piesaista laimi, enerģiju, uguni, pērkonu un vēju.

Jumis
Jumis ir auglības zīme, ar to saistīti dažādi labības pļaujas un ražas rituāli. Par Juma mājvietu tiek uzskatīti gan divi kopā saauguši ziedi vai rieksti, gan tradicionāli arī divas labības vārpas – Jumim viss padodas dubulti.

Zalktis
Simbolizē gudrību un zintniecību. Zalktis tiek uzskatīts par svētu dzīvnieku, kam ir pieejama visa gudrība, saistība ar veļiem un veļu pasauli, rakstos uz svētakmeņiem tā atrodama kā pazemes simbols jeb kā svētā dzīvnieka, pazemes valstības sūtņa simbols.

Ūsiņš
Ūsiņa zīme apzīmē senākā gaismas dieva Ūsiņa zirgus, Saules vedējus. Ūsiņš saistīts ar pavasari, zemnieku jaunā gada dzīves rituma sākumu un ar viņa rūpēm par zirgiem.
Izziņas materiāli no http://www.liis.lv/majtur/darbmac/etnogr.html
  

Comments are closed.