Par mums


Tautas lietišķās mākslas studijas “Rota” (turpmāk – TLMS „Rota”) sastāvā ir 59 dalībnieki.   TLMS “Rota” vadmotīvs ir tautas mākslas mantojuma, etnogrāfijas, latvju rakstu izzināšana un saglabāšana, jaunrade, sevis pašizpausme.

2016.gadā TLMS “Rota” atzīmēja kolektīva 50 darba gadu jubileju ar plašu izstādi “Latvietes pūrs” Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzeja izstāžu zālē.

Drota_1

TLMS ” ROTA” dalībnieces  izstādes “Latvietes pūrs”  atklāšanā 2016. gada 4.maijā.

 

Rotas vaditaja aija krumina1

 

TLMS „ Rota”  vadītāja ir māksliniece Aija Krūmiņa, kuras vadībā studijas dalībniecēm ir iespēja gan uzlabot aušanas prasmes un apgūt dažādas rokdarbu tehnikas, gan arī iegūt  teorētiskas un prakstiskas zināšanas krāsu mācībā, kompozīcijā, etnogrāfijā.

Aušana ar rokas stellēm

TLMS „Rota” atrodas gaišās, plašās telpās Graudu ielā 59, līdzās  Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolai.

Kā viss sākās:

Vārdkopa “tautas lietišķā māksla” plašākā lietojumā ienāca padomju laikā, kad amatniecība tās klasiskajā izpratnē bija ar likumu stingri ierobežota. Māksla bija atļauta. Tad kultūras darbinieki šo nosaukumu izmantoja kā “jumtu”, zem kura atļāvās darbības, kas saistītas ar tradīciju kopšanu, amatniecību un daiļamatniecību u. c. Jēdzieniskajā interpretācijā akcentu lika uz jaunradi. Lai nepārtrūktu kultūrvēsturiskais ritējums tautas mākslā, pagājušā gadsimta 20.gs. 60-os gados visā Latvijā izveidojās dažādu nozaru tautas mākslas pulciņi.

TLMS “Rota” vēsture aizsākās 1964. gada nogalē, kad to dibināja kā Rīgas 99. namu pārvaldes rokdarbnieču pulciņu, kuru vadīja Vilma Šterna. Pulciņam tiek dots nosaukums “Rota”, kas izsaka sevis rotāšanu, mājas un apkārtējās vides izdaiļošanu.

1970.gadā tiek izveidota audēju grupa un studiju sāk vadīt Vilma Jansone, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu izveido plašu kolektīvu ar jaunām tradīcijām. 1971.gadā pulciņam tiek piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas statuss un par tās saimniekiem kļūst Rīgas Radio rūpnīca. Studijā vienkopus darbojas audēji, pinēji, rotkaļi, rokdarbu darīnatāji. 1980. gadā studija iegūst Nopelniem bagātā kolektīva nosaukumu un studiju savā paspārnē pārņem Rīgas piena kombināts.

1990.gadā, mainoties situācijai valstī, TLMS “Rota” savā pārziņā pārņem Rīgas pilsētas kultūras pārvalde. Studijas vadību un uzsākto darbu turpina Ināra Skrodele. 1991.gadā kolektīvā ienāk māksliniece Aija Krūmiņa. TLMS „Rota” radošā darba rezultāti  ir apskatāmi regulāri rīkotajās izstādēs, kas parasti tiek veidotas ar noteiktu tēmu, piemēram, “Raibā Rīga”, “Svētki galdam”, “Ugunskura gaismā”, “Dabas noskaņas”, “Jūra.Jūra…”, “Svītraino brunču deja”, “Velc, pelīte, saldu miegu”. Kopš 2011. gada janvāra TLMS “Rota” ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras un tautas mākslas centra “Ritums” kolektīvs. No 2012. gada TLMS „ Rota”  vadītāja ir māksliniece Aija Krūmiņa.

Comments are closed.