Dalībnieki

 


 

 1. Aija Krūmiņa (vadītāja)
 2. Daiga Arenta
 3. Vija Baško
 4. Baiba Bērziņa
 5. Šarlote Antra Blome
 6. Inga Bramberga
 7. Baiba Briģe
 8. Jana Čimoka
 9. Sarmīte Driķe
 10. Marita Eiduse Kriķe
 11. Anitra Gērica
 12. Anna Gobzeme Nulle
 13. Skaidrīte Grišina
 14. Inta Imanta
 15. Ieva Jaunzeme
 16. Vija Jurkovska
 17. Līvija Kagaine
 18. Ligita Kalniņa
 19. Gunta Kārkliņa
 20. Sallija Krauze
 21. IIze Kundziņa
 22. Ilze Kunga
 23. Daina Kurte
 24. Una Ķikute
 25. Aija Lasenberga
 26. Daira Lāce
 27. Spīdola Lejniece
 28. Līvija Laventas
 29. Indra Liedskalniņa
 30. Diāna Līdaka
 31. Lauma Auziņa
 32. Skarleta Mežale
 33. Daiga Muravska
 34. Anita Ošleja
 35. Gunta Ozoliņa
 36. Irēna Puriņa
 37. Marija Rutkovska
 38. Dagnija Sila
 39. Mārīte Spriņģe
 40. Laila Stūrmane
 41. Ginta Tora
 42. Veneranda Utināne
 43. Iveta Volkovska Cielava
 44. Dace Zakule
 45. Iveta Zeltiņa
 46. Ilze Ziņģīte
 47. Dace Dagnija Žumire
 48. Laila Bogdanova
 49. Kristīne Ceļmale
 50. Linda Reine Čipikska
 51. Inese Romanovska
 52. Dace Zakule
 53. Aivita Heniņa
 54. Lidija Uzuliņa
 55. Dace Krūtiņa
 56. Baiba Bērziņa
 57. Elīna Liepa
 58. Sandra Platniece
 59. Māris Cibulis

Comments are closed.